Obseg storitev

Booking.si oglaševalski portal, ki daje možnost pravnim osebam in fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljenje turistične dejavnosti, da predstavijo svojo turistično punudbo/storitev širši javnosti na internetu.

Booking.si portal je internetna oglasna deska za ponudnike turističnih storitev (namestitve, dogodki, ogledi, doživetja,…) in spletne obiskovalce.

Booking.si sistem omogoča, da ponudniki turističnih storitev vnesejo ponudbo na portal. Po posebnem dogovoru lahko s strani ponudnika avtorizirano ponudbo vnese ekipa Booking.si. Na drugi strani lahko obiskovalci direktno komunicirajo in pošiljajo povpraševanja ponudnikom.

Rezervacije dogovorita ponudnik in obiskovalec neposredno. Booking.si omogoča pregled kontaktnih obrazcev ali možnosti vzpostavitve stikov. Vsak ponudnik storitve oz. partner je odgovoren za svojo vsebino in celotno ponudbo, ki jo vnese sam ali na portal booking.si. Vsak obiskovalec je odgovoren za točnost podatkov, ki jih pošlje ponudnikov. Neresne ali namišljene kontakte, morebitno zavajanje s podatki za namišljene rezervacije, ki po nepotrebnem obremenjujejo katerikoli stranko, bomo zaračunali po urnih postavkah. Za ponudnike in obiskovalce pričakujemo odgovorno vedenje na portalu, ki omogoča brezplačen pregled kontaktov in deluje v splošno dobro.

 

Pravila in pogoji poslovanja

Pravila za rezervacije vključujejo zgolj povpraševanje po določeni storitvi, namestitvi itd…, ki so izvedene preko kontaktne forme-rezervacije na portalu Booking.si ali preko navadnega kontaktnega obrazca. Pošiljanje rezervacij je informativno in ne pomeni potrditve rezervacije, preden ponudnik ne odgovori na vaš naslov.

Pri potrditvi rezervacijskega obrazca se zavezujete, da ste stari najmanj 18 let. Pri oddaji oz. pošiljanju kontaktnega rezervacijskega obrazca ste odgovorni, da se rezervacija rezervira v skladu z oddanim kontaktnim povpraševanjem oz. rezervacijo.

Portal Booking.si svoje storitve nudi izključno na podlagi Splošni pogoji poslovanja. Provizije, naročnine, ki izhajajo iz Splošnih pogojev poslovanja in pravil poslovanja narekujejo pravne odnose med vami spletnim kupcem in Booking.si.

Cena, datum rezervacije, odpoved, pogoji plačila, roki, odgovornost, odpoved, spremembe rezervacije, povračilo  oz. vsi ostali  glavni pogoji namestitve, storitve je odnos med spletnim kupcem (osebo, ki odda spletno povpraševanje, rezervacijski obrazec) in ponudnikom storitve.

 

Vsebina podatkov na portalu

Ponudniki storitev, ki svoje storitve tržijo in oglašujejo na Booking.si, imajo dostop do našega notranjega Sistema (lastno urednikovanje vsebine).

Ponudniki storitev oziroma naši partnerji so sami odgovorni za podatke oziroma opise nastanitvenih objektov, fotografije, cene in splošne informacije, dogodke, programe, izlete, ki jih naložijo na spletno stran Booking.si.

Z vsebino na strani Booking.si opravljamo skrbno in vestno. Ne zagotavljamo, da so vse informacije na portalu Booking.si pravilne in popolnoma točne.  Ne odgovarjamo za morebitne napake (očitne in tipkarske napake), katere koli prekinitve (zaradi kakršne koli okvare, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani ali katerega koli drugega razloga), nenatačne, zavajajoče ali neresnične podatke ali za nerazkritje podatkov.

Vsak ponudnik storitev je za svojo objavljeno vsebino na Booking.si odgovoren sam. To pomeni, da je ves čas, ko je vsebina objavljena na portalu Booking.si, odgovoren za točnost in pravilnost objavljenih informacij.

Spletni kupec se strinja, da je uporaba portala Booking.si na vašo lastno odgovornost.

Upravljalci portala Booking.si ali njegovi ponudniki storitev lahko popravijo napake, in spremenijo obliko ali vsebino na tej spletni strani.

 

Odgovornost

Booking.si ne odgovarja, pod pogoji iz tega navodila ali drugače, za kakršno koli izgubo dobička, izgubo prihodkov, izgubo pogodbe ali kakšno drugo posredno ali posledično izgubo, ki jo lahko spletni kupec utrpi, kot posledico uporabe katerekoli informacije iz spletnega mesta Booking.si.

Booking.si, ki deluje zgolj kot posrednik, preloži vse garancije za razpoložljivost, opis in veljavne cene namestitev ali storitev na ponudnika storitev.

 

Cene

Cene na Booking.si so izražene v EUR in so informativne narave. Navedena cena vključuje tiste storitve, ki so navedene pod opisom posamezne namestitve, dogodka, ogleda.

Možne so tudi dodatne storitve, ki jih je potrebno posebej plačati. Te dodatne storitve ponudnik storitve navede in obračuna dodatno glede na zahteve spletnega kupca ob prejemu rezervacijskega obrazca.

Vse navedene cene na spletni strani so informativne in se nanašajo na različno minimalno število nočitev. Točen izračun spletni kupec prejme po oddaji povpraševanja oz. rezervacijskega obrazca direktno od ponudnika storitve.

 

Opis storitev

Standardi namestitve, prehrane, ogledi, dogodki so od vrste storitev različni in jih ni mogoče primerjati. Booking.si se ne obvezuje za točnost oz. pravilnost informacije, ki jih spletni obiskovalec dobi na portalu Booking.si. Morebitne spore rešuje spletnik obiskovalec rešuje direktno s ponudnikom storitve, saj je ta odgovoren za objavljeno vsebino lastne enote/ sobe, dogodka, izleta itd. na Booking.si.  Napačno objavljene podatke je spletni obiskovalec dolžan javiti na Booking.si.

 

Povpraševanje oz. rezervacijski obrazec

Povpraševanja s strani spletnega obiskovalca se postavljajo preko rezervacijskega obrazca na spletni strani Booking.si ali kontaktne forme.

V primeru oddaje rezervacijskega obrazca se spletni kupec zavezuje, da bo posredoval pravilen in natančen naslov elektronske pošte, navadne pošte, ime in priimek ter telefonsko številko.

V primeru, da spletni obiskovalec ne posreduje vseh zahtevanih podatkov, ponudnik storitve ne bo mogel izvršiti rezervacije oz. vam poslati konkretno ponudbo za rezervacijo.

V primeru, da dajte povpraševanje preko kontaktnega obrazca morate v kontaktnem obrazcu navesti vse obvezne podatke ter v polje Sporočilo še vaše dodatne zahteve.

Spletni kupec odgovarja za vse stroške, ki bi nastali zaradi napačno posredovanih ali goljufivih ali špekulativnih podatkov.

Ob nekaterih obrazcih je možnost tudi naročila na e-novice.

 

Rezervacija

Rezervacija je izvedena in potrjena s strani ponudnika storitve neposredno na naslov kupca. Booking.si ima tudi možnost uporabe Sistema za rezervacije za ponudnike, ki nimajo svoje platforme. V tem primeru bo ponudnik uporabljal portal Booking.si tudi za vodenje rezervacij.

Ko je rezervacija potrjena je spletni kupec zavezan pogojem in pravilom izbranega ponudnika storitev.

Booking.si portal je internetni posrednik med ponudniki turističnih storitev (namestitve, dogodki, ogledi, doživetja,…) in spletnimi obiskovalci, ki  povprašujejo po tovrstnih storitvah.

 

Plačilo

Plačillo rezervacije se ne izvrši na portalu Booking.si, ampak po pogojih in pravilih, ki ga določi posamezni punudnik storitve. Pogoji in pravila so med ponudniki storitev različna.

V postopku rezervacije portal Booking.si od spletnega kupca ne zahteva plačilo depozita ali kakršnegakoli zneska rezervacije, ampak se plačilo izvede po pogojih in pravilih ponudnika storitve.

Z vplačilom rezervacije ponudniku se spletni kupec zavezuje, da je v celoti seznanjen z vsemi značilnostmi in pogoji, ki jih posreduje ponudnik storitve.

Booking.si oz. Marcelino d.o.o.omogoča tudi tehnologijo plačevanja. Ponudnik lahko po želji najame servis za plačevanje, v tem primeru je Booking.si ponudnik tehnologije plačevanja.

 

Spremembe in odpoved – spletni kupec

Booking.si deluje zgolj kot posrednik povpraševanja rezervacije, zato vse spremembe in odpovedi veljajo po pravilih in pogojih vsakega posameznega ponudnika storitve. Za rezervacije in odpovedi se obrnite direktno na ponudnika.

 

Spremembe in odpoved – Booking.si

Booking.si ne  odgovarja za nobeno  za nobeno škodo, ki bi nastala kot nesporazum med spletnim kupcem in ponudnikom storitev. Prav tako ni dolžen poravnati morebitnih nastalih dodatnih stroškov.

 

Zavarovanje

Booking.si ne odgovarja za pogoje zavarovanja, ki jih spletni kupec dobi pri ponudniku storitev ob potrditvi rezervacije.

 

Reševanje pritožb

Spletni kupec ima pravico do ugovora zaradi napačno objavljenih fotografij, oziroma netočno prikazanih podatkov vezanih za povpraševanje po storitvi.

Booking.si se obvezuje, da bo takoj po prejeti pritožbi pričel prioritetno z reševanjem le-te.

Spletni kupec rešuje pritožbe pri ponudniku storitve.

 

Pristojno sodišče

Vsako morebitno pritožbo bodo stranke poskušale rešiti sporazumno. V primeru, da stranke ne uspejo rešiti spora, soglašajo, da je za reševanje spora pristojno sodišče v Celju.

Za vse, kar ni posebej navedeno v Splošnih pogojih, se uporabljajo veljavni pravni predpisi Republike Slovenije.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS.

eo.