Turistični bon

Najpogostejša vprašanja na temo bonov Vlada Republike Slovenije je uvedla bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. V nadaljevanju objavljamo nekaj najpogostejših vprašanj in praktičnih primerov v zvezi z njihovo uporabo. Na splošno o bonih Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini? Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v […]

Read More